Bestyrelse

Ledøje Smørum Rideklub

 

 

Bestyrelse

 

Formand: Brian Jørgensen
formand@loesr.dk
Næstformand Charlotte Høecke
naestformand@loesr.dk
Sekretær/web Linda Reib
sekretaer@loesr.dk
Kasserer Jimmy Foldager
kasserer.loesr@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Ninett Rasmussen
Suppleanter Niels Vejlby
Jette Kastrup
Revisor Bodil Rasmussen
Uffe Byrlund
Revisor suppleant Henrik Jørgensen

 

Powered by Webshop Systems